המרכז הקהילתי לנשים אריתראיות היא פרויקט חברתי ייחודי הפועל להעצים פליטות אריתאריות בישראל.